CHARTA XXI. – CSERNAKERESZTÚR – KiMitTud (99.)

Település a mai Romániában. Román neve Cristur; Erdélyben, Hunyad megyében. Közigazgatásilag ma a megye székvárosához, Dévához tartozik. Mint a helységnevekben általában, a Keresztúr itt is arra utal, hogy egykori templomát a Szent Kereszt tiszteletére szentelték. Írásos feljegyzésben először 1302-ben de S. Cruce alakban említették, majd 1365-ben Kyriztur, 1367-ben pedig Kerezthur. “CHARTA XXI. – CSERNAKERESZTÚR – KiMitTud (99.)” olvasásának folytatása

CHARTA XXI. – ZSITVAGYARMAT – KiMitTud (10.)

Neve szlovákul Žitavce, korábban Žitavské Ďarmoty, község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben, a Nyitrai járásban. Lehotka-, Sziget- és Zsitvagyarmat egyesítésével jött létre. A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a neolitikumban is éltek emberek. A régészek a lengyeli kultúra telepnyomait találták meg. Ezt követően bronzkori és hallstatt kori telepleletek, de kelta kori sírok, valamint germán település nyomai is előkerültek a 2. és 3. századból. “CHARTA XXI. – ZSITVAGYARMAT – KiMitTud (10.)” olvasásának folytatása