Mihályokról Szent Mihály napján

Neve a Bibliában mindössze háromszor fordul elő, mégis ő a Római Katolikus Egyház egyik legnépszerűbb alakja. A Sátán legyőzőjeként a mennyei seregek fejedelme, az egyház oltalmazója, küzdelmeinek pártfogója. Ne szépítsük, van a történetben némi magyarellenesség is, tudniillik Németországban Mihályt a hit védelmezőjének tartották, s ebben a szellemben a magyarok elleni győzelmeikkor (933 – Lech-mező, 955 – Augsburg) a seregek élén vitték zászlaját. “Mihályokról Szent Mihály napján” olvasásának folytatása

Mihály saroglyája

szt_mihalyXIII. Leó pápa (1810-1903 között élt, 1878-tól volt pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában, 1884. október 13-án. Már távozóban, egyszer csak hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. “Mihály saroglyája” olvasásának folytatása