UNITÁRIUSOK TALÁLKOZTAK ZETEVÁRALJÁN

Presbiteri és nőszövetségi konferenciát tartottak 2019. október 25. és 27. között a Magyar Unitárius Egyház Székelyudvarhelyi Egyházköre szervezésében, Zeteváralján, a Zetevár panzióban, amelynek Kányádi György nagygalambfalvi református lelkész volt a meghívottja. A találkozó központi témája szombaton, az első napon a gyülekezetépítés volt.

“UNITÁRIUSOK TALÁLKOZTAK ZETEVÁRALJÁN” olvasásának folytatása

UDVARHELYSZÉK – Tanulmányút unitárius gondnokok és presbiterek részére

A 2018. január 27- én tartott gondnok-presbiteri értekezleten felvetődött annak a gondolata, hogy az egyházközségek elöljáróinak – gondnokoknak és presbitereknek – szervezzenek egy közös utazást a két Homoród-mentére, amely alkalommal jobban megismerhetik a gyülekezeteket és a templomokat. Ennek alapján 2018. szeptember 22-én, szombaton egy ilyen ismeretszerző körutat szervez a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatala. “UDVARHELYSZÉK – Tanulmányút unitárius gondnokok és presbiterek részére” olvasásának folytatása

Húsvét Homoródszentpálon

Homoródszentpál
Homoródszentpáli képeslap – Húsvétvasárnap, 2016. március 27.

https://eloszekelyfold.wordpress.com/2015/10/08/az-elo-szekelyfold-munkacsoport-homorodszentpalon/ legutóbb 2015 őszén, az október 10-11-én tartott püspöki vizitáció alkalmával járt. Akkor az egyházi főhatóság küldöttségének látogatása mellett a falu egykori papja, az Ürmösi József unitárius lelkész emlékiratait tartalmazó kötet és a faluról szóló, az Élő Székelyföld Füzetek-sorozatban napvilágot látott kiadvány megjelenése szolgáltatta az ürügyet. “Húsvét Homoródszentpálon” olvasásának folytatása