CHARTA XXI. – TORONTÁLVÁSÁRHELY – KiMitTud (119.)

Egy nagyon szép, rendezett település Szerbiában, a Vajdaságban, a Dél-bánsági körzetben, Antalfalva községben. Szerbül Дебељача/ Debeljača, Pancsovától északra. Eredeti neve Develák, később Debelják és Debeljácska. A trianoni békeszerződés előtt Torontál vármegye Antalfalvai járásához tartozott. “CHARTA XXI. – TORONTÁLVÁSÁRHELY – KiMitTud (119.)” olvasásának folytatása

CHARTA XXI. – SZENTLÁSZLÓ – KiMitTud (118.)

Kelet-szlavóniai falu, 18 km-re délre Eszéktől, Baranya megyében, a Vuke, a Duna mellékfolyója közelében. Horvátul Laslovo  Közigazgatásilag Ernestinovo községhez tartozik. Több mint ezer éves település. “CHARTA XXI. – SZENTLÁSZLÓ – KiMitTud (118.)” olvasásának folytatása

CHARTA XXI. – BARSENDRÉD – KiMitTud (87.)

Település a jelenlegi Szlovákia, Nyitrai kerületének Lévali járásában. Szlovák neve Ondrejovce. Dereszlény, Kisendréd és Nagyendréd egyesítésével jött létre (1893). Lévától 16 km-re délnyugatra, a Garammenti-hátság keleti lábánál, a Garam folyó völgyében fekszik. A trianoni békeszerződésig Bars vármegye Lévai járásához tartozott. “CHARTA XXI. – BARSENDRÉD – KiMitTud (87.)” olvasásának folytatása

CHARTA XXI. – ALSÓŐR – KiMitTud (80.)

Az egyetlen olyan ausztriai önkormányzat, ahol a magyarok vannak többségben. A legutolsó, 2001-es népszámláláskor a magyar nemzetiség aránya települési szinten elérte a 74,4 százalékot.(…) “CHARTA XXI. – ALSÓŐR – KiMitTud (80.)” olvasásának folytatása

CHARTA XXI. – DETTA – KiMitTud (79.)

Kisváros a mai Romániában, hivatalos neve: Deta. A Bánságban, Temes megyében, Temesvártól 44 km-re délre, a Birda patak partján fekszik. Első okleveles említése 1360-ból maradt fenn, amely szerint a település nemes Petrus von Deed birtoka volt. Róla kapta a település a nevét. “CHARTA XXI. – DETTA – KiMitTud (79.)” olvasásának folytatása

CHARTA XXI. – ARANYOSGEREND – KiMitTud (78.)

Neve románul: Luncani, régebb Grindeni, Grind, Grind-Arieș, németül: Neusatz, falu Erdélyben, Kolozs megyében. Jelenleg közigazgatásilag Aranyoslónához tartozik, míg a középkorban a román jobbágyfalu a helyi grófok birtokát képezte. Az Osztrák–Magyar Monarchiában Torda-Aranyos vármegyéhez tartozott. “CHARTA XXI. – ARANYOSGEREND – KiMitTud (78.)” olvasásának folytatása

CHARTA XXI. – GÓGÁN – KiMitTud (74.)

Románul neve: Gogan, németül: Gogeschdorf, falu Romániában Maros megyében. Közigazgatásilag Bonyhához tartozik. Dicsőszentmártontól 18 km-re keletre a Kundi-patak mellett fekszik. Területileg összeolvadt a régebben különálló Gógánfalvával. A trianoni békeszerződésig Kis-Küküllő vármegye Erzsébetvárosi járásához tartozott. “CHARTA XXI. – GÓGÁN – KiMitTud (74.)” olvasásának folytatása

CHARTA XXI. – IMREG – KiMitTud (69.)

Neve szlovákul Brehov, korábban Imbreg, község Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában. Tőketerebestől 17 km-re délkeletre, az Ondava jobb partján fekszik. A község területén a régészeti leletek tanúsága szerint már az i. e. 5000 és 3000 közötti időben éltek a bükki kultúrához tartozó embercsoportok. Az i. e. 7. századtól a laténi kultúra települése állt itt. “CHARTA XXI. – IMREG – KiMitTud (69.)” olvasásának folytatása

CHARTA XXI. – MAGYARSOLYMOS – KiMitTud (65.)

Település a mai Romániában, Fehér megyében. Román neve Şoimuş, az északi Maros – Küküllő közben, Lőrincrévétől 7 km-re keletre, a dombok között elterülő, 12. századi település. A 20. század elején Alsó-Fehér vármegye Nagyenyedi járásához tartozott. Közigazgatásilag napjainkban Tompaháza község része. “CHARTA XXI. – MAGYARSOLYMOS – KiMitTud (65.)” olvasásának folytatása