A VALLÁSSZABADSÁG JEGYÉBEN – A 451. év

Közös istentiszteletet tartott Székelyudvarhelyen a két unitárius gyülekezet a belvárosi templomban, amelyen Rüsz Domokos a Bethlen-negyedben lévő gyülekezett lelkésze hirdetett igét. A tavalyi 450. éves évforduló ráfordította a figyelmet arra, hogy az egyetlen fennmaradt erdélyi alapítású magyar protestáns egyház, amely hívei számát tekintve nem népes ugyan, ám annál fontosabb, hiszen képviselői – a római katolikus, a református és az evangélikus felekezetek vezetői mellett – jelen voltak az 1568. január 6-13. között tartott tordai országgyűlésen, amikor a vallási türelem törvénye kimondatott. “A VALLÁSSZABADSÁG JEGYÉBEN – A 451. év” olvasásának folytatása

Örülni, de minek – gondolatok az idei ökuménikus imahétre

Pál apostol a börtönben. (Reprodukció Karen Anne Greaser festménye alapján.)
Pál apostol a börtönben. (Reprodukció Karen Anne Greaser festménye alapján.)

„Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek …”, „hogy örömöm legyen bennetek, és így örömötök teljes legyen…”(Fil 2, 1-5, Ján 15, 9-12)  “Örülni, de minek – gondolatok az idei ökuménikus imahétre” olvasásának folytatása