UNITÁRIUS KALAUZ – Az unitárius föld leírása

Ez a kétkötetes, hatszáz oldalnál valamivel terjedelmesebb munka az egyetlen erdélyi alapítású felekezet nyolc történelmi egyházkörét pásztázza végig (Aranyos-Torda, Háromszék, Felső-Fehér, Küküllő, Kolozs-Doboka, Maros, Székelykeresztúr és Székelyudvarhely), amely összesen 138 gyülekezetet tartalmaz. Néhai Kelemen Imre (1903-1991) műve bő ötven évvel ezelőtt keletkezett, de akkor szóba sem jöhetett a megjelentetése. “UNITÁRIUS KALAUZ – Az unitárius föld leírása” olvasásának folytatása

Múltba rejtett örökség

„Szépvíz mai lakóinak vissza kell tekinteniük, vissza kell nézniük őseikre, elődeikre, akiktől erőt, hitet, útmutatást kaphatnak a mindennapokban. Fel kell idézniük azt a múltban rejlő örökséget, amelynek tévedéseiből a jövőben mindannyian okulni tudunk.” Egyúttal arra is választ kapunk ebből a mondatból, miért és honnan kapta címét a frissen megjelent könyv. Tovább

Előjegyezhető a Székelyföld története című kiadvány

szek_tort

Két évvel ezelőtt jelentette be Székelyudvarhely polgármestere, hogy komoly anyagi támogatással és akadémiai szintű szerkesztőbizottság irányításával dolgozó szakembergárda munkálkodik azon, hogy a kor követelményeinek megfelelő, elfogulatlan, s mindenféle ideológiai és politikai korlátozástól mentes, igényes történettudományi monográfiát tegyen le az olvasók asztalára, amely legalább akkora hatással bírhat majd a székelyföldiek önbecsülésére és azonosságtudatára, mint a nyolcvanas évek elején a budapesti Akadémiai Kiadónál megjelent Erdély története, amely abban az időben komoly csempészáru volt és sokat segített abban, hogy megismerjük múltunkat, amelyről foszlányosan hallottunk az iskolában és a baráti beszélgetések alkalmával. “Előjegyezhető a Székelyföld története című kiadvány” olvasásának folytatása