CSÍKSZENTDOMOKOS – Márton Áron püspökre emlékeznek – FRISSÍTVE!

Hetedik éve szervez a Márton Áron Múzeum és a Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért megemlékezést, amelyet minden alkalommal a születési dátumához – 1896. augusztus 28. – legközelebb eső hétvégén tartanak, idén ismét megnyitják a jeles püspök életútját és munkásságát felújított és kibővített múzeumot. Az ünnepi eseménysorozatra 2018. augusztus 25-én, szombaton kerül sor. “CSÍKSZENTDOMOKOS – Márton Áron püspökre emlékeznek – FRISSÍTVE!” olvasásának folytatása

TRIANON nem elválaszt, nem sorvaszt, hanem megerősít

A trianoni diktátum aláírásának évfordulóját, június 4.-ét egy ideje alkalmassá tettük arra, hogy túl a becstelenségre való emlékezésen, s szétszabdaltságunk dacára is megerősítsük önmagunkban és egymásban, hogy egyek vagyunk. Ilyenkor határtalannak érezzük az együttlétet, és szerte a Kárpát-medencében kulturális programokat tartunk, amelyek arra is jók, hogy egymást bátorítva, erősítve idézzük fel az 1920-ban lezajlott eseményeket és emelt fővel tervezzük a holnapot. “TRIANON nem elválaszt, nem sorvaszt, hanem megerősít” olvasásának folytatása

FRISSÍTVE! – SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA 2018

Románia nemzetközi kötelezettségvállalására hivatkozva kérték Székelyföld autonómiáját szombaton Marosvásárhelyen, a székely szabadság napja alkalmából tartott megemlékezés és tüntetés résztvevői. “FRISSÍTVE! – SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA 2018” olvasásának folytatása

Vásárhely, a székelyek és a hogyishívják – az a bizonyos GERINC, ami nincs

Süllyedő hajó lett Marosvásárhely. Nem végvár, amit meg kell menteni, nehogy elessék Székelyföld. Inkább tájba kell simulni, ki kell egyezni a hatalmasokkal. Ahogyan egy prsebiter a szekuval kollaboráló tiszteletesének mondta –, aki azt állította, hogy Dániel is az oroszlánok barlangjában vala… – „csak Dániel nem nyala vala”… Tovább

Sebestyén Péter

A Holokauszt áldozataira és a Szovjetunióba elhurcoltakra emlékeznek

Kolozsváron az evangélikus-lutheránus templomban 2017. november 26-án, 10.00 órai kezdettel hármas megemlékező istentiszteletet tartanak. Gyertyagyújtással emlékeznek meg az idén elhunyt hittársakról, valamint a holokauszt és a kommunizmus szörnyűségei következtében elhunyt áldozatokról. Igét hirdet Erzse Zsolt IV. éves teológushallgató. “A Holokauszt áldozataira és a Szovjetunióba elhurcoltakra emlékeznek” olvasásának folytatása

Tamási Áron-napok Farkaslakán

Láthattuk az elmúlt napokban, hogy újra és újra körülbástyázzák magukat a helyiek Tamási Áron gondolataival és írásaival, hogy az irodalom őrtornyaiból mutassák fel az üzenetet és azt a székely falut, amelyet örökölt egykor az író, s amelyet a mi gyönyörűségünkre fogalmazott újjá műveiben, csodálatos nyelvezettel és pazar fantáziával. “Tamási Áron-napok Farkaslakán” olvasásának folytatása

Sütő Andrásra emlékeznek

A jeles író születésének 90. évfordulója alkalmából készült A GYERTYA KÖNNYE című összeállítás, amelyet Marosvásárhelyen ad elő Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina színművészek az Ariel Színház nagytermében. Rendező: Kincses Elemér. Az előadás előtt beszédet mond Markó Béla költő. Sütő András idén június 17-én lenne 90 éves. “Sütő Andrásra emlékeznek” olvasásának folytatása

Marosvásárhely – a doni áldozatokra emlékeznek

A magyar történelem egyik legtragikusabb eseményének számító Don-kanyari offenzíva 74. évfordulóján a Marosvásárhelyi 23. Határvadász Hagyományőrző Csoport és az EMKE Maros megyei szervezete megemlékezést szervez. Január 17-én, kedden 18.00 órakor a marosvásárhelyi várban, a Régészeti Történeti Múzeum konferenciatermében vetítéssel és hagyományőrző jelenetekkel egybekötött történelmi megemlékezést és verses felolvasó estet tartanak. A műsort követően, 19.30 órakor a római katolikus temetőben, a Don-kanyari áldozatok emlékművénél gyertyagyújtás lesz. A részletes programtervezet: január 17., kedd, 18.00 óra – történelmi ismertetőt tart Benkő József történész-doktorandusz – beszédet mond Dr. Ábrám Zoltán, EMKE alelnö – verses összeállítás – Slam Poetry Marosvásárhely csoport ifjai – felolvas Gecse Ramóna színművésznő.

Forrás: EMKE

Élő Székelyföld Munkacsoport

Márciusi megújulás

Toborzó
Toborzó (A szerző felvételei)

Homoródalmáson most is a kialakult hagyományoknak megfelelően ünnepeltek. Délelőtt 10 órától kezdődően a rezesbanda járta körbe a falu utcáit, hogy megemlékezésre hívja a lakókat, majd unitárius istentisztelet, koszorúzás és emlékműsor következett a művelődési házban. Népes közönség volt jelen a községi rendezvényen. “Márciusi megújulás” olvasásának folytatása