Egy falusi konferenciasorozatról, s arról, ami mögötte van

Változó időket élünk, azt is elmondhatjuk, hogy földcsuszamlás-szerű átalakulásoknak vagyunk szenvedő alanyai, de azért mi magunk is hozzáadhatjuk a tudásunkat, hogy a változások iránya módosuljon, és akár a javunkra is fordíthatjuk a lehetőségeket, meg a véletleneket. A tárgyi kultúra mellett fontos része az életünknek a szellemi is, amelyhez a műkedvelés is hozzátartozik. A legújabb énlaki konferencia kapcsán foglaltuk össze gondolatainkat. Tovább

A címkép Szabó Károly felvétele.

Énlaki konferenciák

A települést alig 120 lélek lakja. Ha még pontosabban szeretnénk fogalmazni, akkor ez egy bruttó szám, hiszen tartalmazza a távollevőket is, akiknek ide szól ugyan a személyi igazolványuk, ám az esztendő jelentős részében életvitelszerűen másutt élnek és dolgoznak. Énlaka azonban időnként az érdeklődés középpontjába kerül, hiszen akadémiai szintű tanácskozásokat tartanak a falu kultúrházában, amelyek feldolgozzák a tágabban értelmezett Udvarhelyszék és a Székelyföld társadalmi-gazdasági jelenségeit. A rendezvénysorozatot a Pro Énlaka Alapítvány és a Pécsi Egyetem Régészeti Tanszéke szervezi és menedzseli, két éve pedig a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) is bekapcsolódott ebbe az értékteremtő és hiánypótló munkába. Continue reading “Énlaki konferenciák”

Műkedvelők és kutatók tanácskoznak

A Firtos alatti kis településen hatodik állomásához érkezett az a kutatássorozat, amely fel kívánja tárni a létezett hagyományos székely falu életének különböző színtereit, s azáltal, hogy tudatosítja az értékeket, segédletet, valamiféle alternatívát igyekszik kínálni a jövőben bekövetkező eseményekhez. Az idei konferenciát szeptember 28. és 30. között tartják. Continue reading “Műkedvelők és kutatók tanácskoznak”

Az UNOSZ küldöttei Homoródalmáson jártak

A Unitárius Nők Országos Szövetsége (UNOSZ) huszonhatodik Konferenciáját és Közgyűlését egy olyan gyülekezetben szervezték, ahol már 1910 előtt is megvoltak a nők közösségi tevékenységének az alapjai. Amint azt dr. Tódor Csaba, székelykeresztúri lelkész elmondta, példaként Homoródszentpált, Homoródalmást, a Nyikó-mentén Medesért lehet említeni, ahol már egy évszázaddal ezelőtt sem volt ismeretlen a közösségi munka női oldala, hiszen azt az akkori lelkészfeleségek és a tanítók elindították volt. Continue reading “Az UNOSZ küldöttei Homoródalmáson jártak”

UNOSZ Konferencia és Közgyűlés Homoródalmáson

Az Unitárius Nők Országos Szövetsége (UNOSZ) szombaton tartja Homoródalmáson 2017. évi Közgyűlését és Konferenciáját. Az események augusztus 26-án reggel 10.00 órától kezdődően zajlanak. Érkezés, regisztrálás, majd 11.00 órakor zászlós bevonulás a templomba. A szervezők arra kérik a küldöttségeket, hogy – lehetőség szerint – igyekezzenek magukra ölteni a vidékükre jellemző népi viseletet. Continue reading “UNOSZ Konferencia és Közgyűlés Homoródalmáson”

Save the date

Közösségi gazdaság – utópia vagy a hagyományos modell újraértelmezése? A Romániai Magyar Üzleti Egyesület (RMÜE), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Román Tagozata és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) kolozsvári fiókja közös konferenciát szervez 2017. szeptember 21-22. között. Continue reading “Save the date”

Megemlékezés és V. Márton Áron-konferencia

A csíkszentdomokosi Márton Áron Egyesület és Márton Áron Múzeum ötödik alkalommal szervez konferenciát és megemlékezést Márton Áron erdélyi püspök szülőfalujában, az ő születésnapjára időzítve, 2016. augusztus 27-28-án. Continue reading “Megemlékezés és V. Márton Áron-konferencia”

XXVI. Szabédi Nap

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) és a Korunk Baráti Társaság 2017. május 12-én, pénteken tartja a Szabédi Napot. A jeles költő és esztéta, az 1956 utáni megtorlás és az egyetem-összevonás áldozata, Szabédi László tiszteletére 26. alkalommal szerveznek Kolozsvárott megemlékezést, amelyen életművét értékelik, illetve a korszakhoz és a szellemiségéhez kapcsolódó tudományos és kutatási eredményeket is bemutatják. Az idei program ITT olvasható.

A székelyföldi népi építészetről

Másodszor kerül sor A hagyományos székelyföldi építészet esélyei a 21. században című előadássorozatra. A rendezvényt Székelyudvarhelyen, 2017. április 12-én, 10.00 és 16.00 óra között tartjuk a Gondűző Szálloda és Étterem (Szentimre u. 18.) konferenciatermében. Meghívottaink kész projekteket, terveket és elképzeléseket vázolnak fel. Szó esik követendő és elrettentő példákról is. Continue reading “A székelyföldi népi építészetről”

„Új jelenségek a vidék építészetében”

Az Élő Székelyföld Munkacsoport (ÉSZM) kezdeményezésével rokon programot kínál a Miszla Art Kulturális Központ és Alkotóház (7065 Miszla, Kis utca 168). A hely üzemeltetője és tulajdonosa, a Makay-házaspár hosszú évek óta szívén viseli azt az építészeti kultúrát, amely – tájegységektől függetlenül – a magyar nép tulajdona. E hagyomány és hagyaték megőrzése érdekében számos olyan programot szerveznek, amelyek kisugárzása a teljes Kárpát-medencében érvényes. Continue reading “„Új jelenségek a vidék építészetében””