Erdélyi magyar szellemi élet a 21. században

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóintézete (Budapest) és a Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciát szervez 2017. november 24-én, pénteken 9.30 órától kezdődően. Az Erdélyi magyar szellemi élet a 21. században címet viselő tanácskozáson köszöntőt mond Pröhle Gergely, a PIM igazgatója és Csapody Miklós, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóintézetének munkatársa. Continue reading “Erdélyi magyar szellemi élet a 21. században”

Czirják Árpád történelmi egyházaink és az erdélyi magyar pártok munkáját kritizálta

Szombaton, 2017. november 11-én tartották Gyergyócsomafalván a 8. Székely Fórumot. Ezen a tanácskozáson Czirják Árpád pápai prelátus, nyugalmazott plébános kemény kritikát fogalmazott meg a történelmi magyar egyházak és különösen a római katolikus egyház tevékenysége kapcsán. Elmondta, hogy sokkal többet kellene tenniük a magyarság megmaradásának érdekében, ugyanakkor komoly bírálatot kaptak az erdélyi magyar politikai szervezetek is. Ft. Czirják Árpád a fórum alkalmával összegezte meglátásait az erdélyi magyarság és Székelyföld jelenlegi helyzetével, jövőbeli kilátásaival kapcsolatosan is.

Az ide vonatkozó beszámolót a Hargita Népe hasábjain olvashatják: Éles kritika.

Címképen: Ft. Czirják Árpád – Iochom István felvétele.

Élő Székelyföld Munkacsoport

Bartha Miklós ébresztése

A jeles politikus és közíró 1848. október 14-én született Rugonfalván. Öten nőttek fel testvérekül. Ő maga korán elköltözött szülőfalujából. Pesten végzett jogi tanulmányokat, 1872-től udvarhelyszéki – 1876-től Udvarhely megyei – aljegyző. Közben politikai pályára lépett a Negyvennyolcas Függetlenségi Pártban, s bár utána elbukott a választásokon, pár év múlva a konzervatív ellenzék markáns egyéniségeként tűnt fel ismét a nagypolitikában, 1905-ben bekövetkezett haláláig volt közismert publicista és képviselőházi tag. Continue reading “Bartha Miklós ébresztése”

Tanácskozás – a hagyomány és a modernitás jegyében

Több néprajzi vonatkozású bemutatót tartalmaz a november 10–11-én Homoródfürdőn, a Homoród Hotelben tartandó székelyföldi nők konferenciájának programja. Az érdeklődők a két nap során több előadást hallhatnak a népies viseletek készítéséről, és lesz csapatösszerázó kézműves foglalkozás is. Az itt elhangzó előadások számos lehetőséget kínálnak majd a közösségépítés más lehetőségeiről is, ugyanakkor betekintést nyújtanak országos szinten is a nők helyzetébe, a nemzetiségi szinteken zajló politikai boszorkánykonyhákba, ahol úgyszintén rengeteg szerep hárul a női nemre. Tovább

Címképen: Homoródfürdő a 20. század elején.

Üzleti konferencia Szatmárnémetiben

A Romániai Magyar Üzleti Egyesület (RMÜE) üzleti B2B-vel, szervezett networkinggal egybekötött gazdasági műhelyt szervez november 16-17-én. November 16-án, csütörtökön délután B2B-re, szervezett networkingra kerül sor a Poesis vendéglőben, ahol az RMÜE tagsága nyit a magyarországi (és nem csak) partnerkapcsolatok felé. Continue reading “Üzleti konferencia Szatmárnémetiben”

Egy falusi konferenciasorozatról, s arról, ami mögötte van

Változó időket élünk, azt is elmondhatjuk, hogy földcsuszamlás-szerű átalakulásoknak vagyunk szenvedő alanyai, de azért mi magunk is hozzáadhatjuk a tudásunkat, hogy a változások iránya módosuljon, és akár a javunkra is fordíthatjuk a lehetőségeket, meg a véletleneket. A tárgyi kultúra mellett fontos része az életünknek a szellemi is, amelyhez a műkedvelés is hozzátartozik. A legújabb énlaki konferencia kapcsán foglaltuk össze gondolatainkat. Tovább

A címkép Szabó Károly felvétele.

Énlaki konferenciák

A települést alig 120 lélek lakja. Ha még pontosabban szeretnénk fogalmazni, akkor ez egy bruttó szám, hiszen tartalmazza a távollevőket is, akiknek ide szól ugyan a személyi igazolványuk, ám az esztendő jelentős részében életvitelszerűen másutt élnek és dolgoznak. Énlaka azonban időnként az érdeklődés középpontjába kerül, hiszen akadémiai szintű tanácskozásokat tartanak a falu kultúrházában, amelyek feldolgozzák a tágabban értelmezett Udvarhelyszék és a Székelyföld társadalmi-gazdasági jelenségeit. A rendezvénysorozatot a Pro Énlaka Alapítvány és a Pécsi Egyetem Régészeti Tanszéke szervezi és menedzseli, két éve pedig a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) is bekapcsolódott ebbe az értékteremtő és hiánypótló munkába. Continue reading “Énlaki konferenciák”

Műkedvelők és kutatók tanácskoznak

A Firtos alatti kis településen hatodik állomásához érkezett az a kutatássorozat, amely fel kívánja tárni a létezett hagyományos székely falu életének különböző színtereit, s azáltal, hogy tudatosítja az értékeket, segédletet, valamiféle alternatívát igyekszik kínálni a jövőben bekövetkező eseményekhez. Az idei konferenciát szeptember 28. és 30. között tartják. Continue reading “Műkedvelők és kutatók tanácskoznak”

Az UNOSZ küldöttei Homoródalmáson jártak

A Unitárius Nők Országos Szövetsége (UNOSZ) huszonhatodik Konferenciáját és Közgyűlését egy olyan gyülekezetben szervezték, ahol már 1910 előtt is megvoltak a nők közösségi tevékenységének az alapjai. Amint azt dr. Tódor Csaba, székelykeresztúri lelkész elmondta, példaként Homoródszentpált, Homoródalmást, a Nyikó-mentén Medesért lehet említeni, ahol már egy évszázaddal ezelőtt sem volt ismeretlen a közösségi munka női oldala, hiszen azt az akkori lelkészfeleségek és a tanítók elindították volt. Continue reading “Az UNOSZ küldöttei Homoródalmáson jártak”

UNOSZ Konferencia és Közgyűlés Homoródalmáson

Az Unitárius Nők Országos Szövetsége (UNOSZ) szombaton tartja Homoródalmáson 2017. évi Közgyűlését és Konferenciáját. Az események augusztus 26-án reggel 10.00 órától kezdődően zajlanak. Érkezés, regisztrálás, majd 11.00 órakor zászlós bevonulás a templomba. A szervezők arra kérik a küldöttségeket, hogy – lehetőség szerint – igyekezzenek magukra ölteni a vidékükre jellemző népi viseletet. Continue reading “UNOSZ Konferencia és Közgyűlés Homoródalmáson”