Az a szép új jövő a jelenben

Gondolom, az idősebb generáció – finomabban fogalmazva a középnemzedék – tagjai emlékeznek még azokra az iskolai feladatokra, amikor rajzolni kellett, vagy fogalmazást írni arról, hogy milyen lesz az én falum/ az én városom kétezerben. A 2000. év, az újabb ezredforduló akkortájt nagyon távolinak tűnt, úgy-e ott voltak azok a fránya ötéves tervek, amelyek e fontos mezsgyére vizionálták a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom és a kommunizmus kikristályosodását. Szilágyi Domokos (1938-1976) is vágyakozva írta: “szeretnék élni kétezerig”, de neki nem sikerült… “Az a szép új jövő a jelenben” olvasásának folytatása