Kántor Lajos író-irodalomtörténész temetése

Kántor Lajos író-irodalomtörténésztől (1937-2017)  augusztus 17-én, 11 órától a Kolozsvári Magyar Színház és Opera előcsarnokában vesznek búcsút, ezt követően a Házsongárdi temetőben helyezik hamvait végső nyugalomra. Részvétnyilvánításra 10.00 és 11.00 óra közt a színház előcsarnokában lesz lehetőség. “Kántor Lajos író-irodalomtörténész temetése” olvasásának folytatása

Elhunyt Kántor Lajos

Életének 80. évében, 2017. július 21-én el­hunyt Kántor La­jos József At­ti­la-, Széche­nyi-, va­la­mint Ma­gyar Örökség-díjas iro­da­lomtörténész, szer­kesztő, kri­ti­kus, iro­da­lom­szer­vező, a Ko­runk folyóirat egy­ko­ri főszer­kesztője, a Ko­lozsvár Társaság leköszönt elnöke. Kántor Lajos augusztus 7-én lett volna nyolcvanéves. “Elhunyt Kántor Lajos” olvasásának folytatása

A Korunk Kulcsa

korunk_kulcs

A Korunk folyóirat hagyományos évi díját, a Korunk Kulcsát 2015-re Gyáni Gábor történészprofesszornak ítélte a szerkesztőség. A díjátadásra 2015. március 10-én 15 órától kerül sor, Budapesten az MTA BTK Történettudományi Intézetében. “A Korunk Kulcsa” olvasásának folytatása