KERESZTMALAC – Sebestyén Péter új könyvéről

Ma az irodalom egy része új hangokat keresvén, egyre mélyebbre süllyed önmaga identitásának megtalálásában, árvulóban, sokszor elidegenedve, néha kivetkőzve önmagából, szinte reménytelenül keresi az ideált. Nagybetűs Szellemi Fogódzó híján elveszni látszik a katarzis. “KERESZTMALAC – Sebestyén Péter új könyvéről” olvasásának folytatása

Áttetsző folyómeder – In memoriam EGYED PÉTER

Életének 65. évében, 2018. augusztus 2-án váratlanul elhunyt Egyed Péter, kolozsvári filozófus, költő, író és kritikus. Egyed Péter szülővárosában érettségizett, a kolozsvári egyetem filozófia szakán szerzett diplomát. Pályája kezdetén Temesvárt tanított, később a Kriterion Könyvkiadó kolozsvári szerkesztője lett. 1973 óta közölt verset, kritikát, tanulmányt, eleinte főképpen az Echinoxban és a Korunkban. 1974 és 1978 között a kolozsvári diáklap magyar oldalainak felelős szerkesztőjeként működött. Egyetemi oktatói pályája a rendszerváltozás után bontakozott ki. “Áttetsző folyómeder – In memoriam EGYED PÉTER” olvasásának folytatása

Ne fuss…!

Olyan szekér után, ami nem vesz fel –, állítólag még Szokrátész bölcsességei között is szerepel ez a mondás. És milyen igaz. Ami nem megy, nem kell erőltetni. Ha lekésted az egyiket, jön a másik. A székely bácsit is kérdezte valaki a regáti vonatállomáson: – Á plekát trenul? (Elment a vonat?) Á! (El) – volt a válasz… “Ne fuss…!” olvasásának folytatása

Sütő Andrásra emlékeznek

A jeles író születésének 90. évfordulója alkalmából készült A GYERTYA KÖNNYE című összeállítás, amelyet Marosvásárhelyen ad elő Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina színművészek az Ariel Színház nagytermében. Rendező: Kincses Elemér. Az előadás előtt beszédet mond Markó Béla költő. Sütő András idén június 17-én lenne 90 éves. “Sütő Andrásra emlékeznek” olvasásának folytatása

Elhunyt Mózes Attila

Életének 65. évében elhunyt Mózes Attila kolozsvári író, 1980 óta az Utunk, majd 1990 után a Helikon című folyóirat szerkesztője. Marosvásárhelyen született 1952. április 8-án, középiskolai tanulmányai után orosz-magyar-francia szakon végzett a Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán. Pályája elején tanárként dolgozott. Rövid prózai írásokkal és tanulmányokkal már középiskolás korában jelentkezett helyi és központi lapokban. “Elhunyt Mózes Attila” olvasásának folytatása

Sebestyén Péter Ezüstbeszéde

Kétségtelen, hogy a 25. szolgálati év mérföldkő egy lelkész életében. Sebestyén Péter, azaz Sebi páter is – ahogy „szolgálati” vagy „harci” nevén szólítjuk – visszanéz félútról. A plébános úr 15. könyvében összegez és hálát ad. A lelkészi és az írói pálya állomásait végigpásztázva láthatjuk mi is a bejárt stációkat, és reménykedhetünk az elkövetkezőkben. Papként és íróként is karakteres egyéniség bontakozik ki olvasói és lelki szemeink előtt, egy értünk és vélünk, bennünk értelmet nyerő feladatsor lenyomata/ kivonata. Az Ezüstbeszéd igencsak hasznos olvasmány, bizonyíték, hogy a szavak nem szálltak el csak úgy, és a könyv által visszaidézhetők, bármikor ismét újrajátszhatók. Milyen jó, hogy a plébános szerző, Péter barátunk ennyire határozott, és komolyan veszi az írott szó többletlehetőségét! Tovább

Díjat nyert Sebestyén Péter novellája

Író-olvasó találkozón
Író-olvasó találkozón

Az Irodalmi Jelen novellapályázatán harmadik díjat nyert Sebestyén Péter kollégánk írása. A marosvásárhelyi Ady-negyedben levő Szent Imre-templom plébánosa immár tizenkét kötetes szerző. Korábbi írásai jórészt a pasztorációs elmélkedések közé sorolhatók, illetve prédikációk, rádiós katekézisek szerkesztett változatait tartalmazzák. Az igen jó tollú plébános azonban néhány éve jelentős publicisztikai tevékenységet fejt ki, egyre gyakrabban jelentkezik esszékkel, recenziókkal, és újabban novellákkal, elbeszélésekkel is, amelyek alaphangját az örök érvényű emberi témák és az ifjúkori élmények szolgáltatják. “Díjat nyert Sebestyén Péter novellája” olvasásának folytatása

85 éve hunyt el Jakab Ödön költő

Jakab Ödön (1897)
Jakab Ödön (1897)

Nyolcvanöt éve hunyt el Jakab Ödön (Vadasd, 1854. július 26. – Budapest, 1931. március 5.) költő, író, drámaíró, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1924). Kora irodalmának egyik legnépszerűbb alakja volt, népi-nemzeti irányú verseinek, prózai és színpadi műveinek köszönhetően a 19–20. század fordulójának legkedveltebb szerzői közé tartozott. “85 éve hunyt el Jakab Ödön költő” olvasásának folytatása

Orbán Balázs születésére emlékeznek

Orbán Balázs az 1870-es években
Orbán Balázs az 1870-es években

A Székely Anyaváros mindig megkülönböztető figyelmet szentelt a legnagyobb székelyként is számon tartott néprajzkutató, író, közéleti személyiség és politikus emlékezetének. Székelyudvarhely főterén egész alakos szobra áll, a városban utca, közművelődési egyesület őrzi emlékét, Szejkefürdőn található síremléke pedig Kárpát-medence szerte ismert zarándokhely. Orbán Balázs születésének 187. évfordulójáról február 7-én, vasárnap délben emlékeznek meg a székelyudvarhelyi Városháza előtti téren található szobornál. “Orbán Balázs születésére emlékeznek” olvasásának folytatása

Marslakó a Tündér utcából – portréfilm Temesi Ferencről

01o-mh-temesi-ferenc04-fff (1)

Ha van igazán jeles író, aki érzi a nemzet és a kor rezzenéseit, akkor Temesi minden bizonnyal folyamatosan átéli és végigszenvedi a magyar valót. Kevés szó esik róla mostanában, de azért számon tartjuk. Időnként felidéződik bennünk sajátos stílusa, humora, veretes beszéde, amelyet illik komolyan vennünk. Ilyenkor, esztendő fordulóján hasznosak lehetnek ezek a gondolatok, amelyek a több mint négy évtizedes írói tapasztalatokból táplálkoznak. “Marslakó a Tündér utcából – portréfilm Temesi Ferencről” olvasásának folytatása