Őrzöm a hangját és a keze nyomát

Sok mindent tudtam róla, de azt nem, hogy kiváló könyvkötő. Egyszer elújságoltam neki, hogy megvásároltam Nyirő József műveinek Révai-féle díszkiadását, és mondtam, hogy rájuk férne egy kis javítás. Én rendbeszedem, jött a gyors válasz, hiszen könyvkötészetet is tanult Gyulafehérváron a Majláth-gimnáziumban. Elmesélte, hogy az alsó gimnáziumi osztályokban ez kötelező volt, mert ott szakmát is kellett tanulni. Continue reading “Őrzöm a hangját és a keze nyomát”

In memoriam id. Gyöngyössy János

Életének 95. évében, 2017. június 5-én elhunyt id. Gyöngyössy János nyugalmazott főorvos. Messziről érkezett Székelyudvarhelyre, ám annál hűségesebb polgárává vált a városnak. Facsádon (Temes megye) született 1923-ban egy olyan sokgyermekes tisztviselő-családban, amely igencsak megsínylette Trianont, hiszen a szülők állásukat veszítették az új impérium alatt. Continue reading “In memoriam id. Gyöngyössy János”