Unitáriusok testvérlátogatóban (9.)

Bostonban is havazott. A vasárnap már az útra való készülődés és az elválás jegyében zajlott. Annyi biztos, hogy a concordi testvérgyülekezet meglátogatásakor az székelykeresztúri küldöttség igen bőséges és sokoldalú élményadaggal gazdagodott. A közeli viszontlátás reményében vettünk búcsút Tódor Csaba lelkésztől, aki hétfőn kelt levelében próbálta összegezni az utolsó két nap alatt történteket. Ez a napló – reményeink szerint – egy szubjektívebb és részletesebb élményösszegzéssel folytatódik majd, mihelyt immár idehaza, Székelykeresztúron sikerül vélük felvenni ismét a kapcsolatot. Akkor maradunk a szerencsés találkozás reményében. Tovább

Unitáriusok testvérlátogatóban (7.)

A pénteki napon Boston városának meglátogatása következett. Több unitárius vonatkozás is van, amelyről illik tudni, s amelyeknek tárgyi és építészeti emlékei vannak. Az 1956-os forradalom után sok magyar telepedett le itt, ennek is vannak élő, érzékelhető jelei. A másod- és harmadgenerációs elszármazottak igyekeznek életben tartani a kötődést és a hazai kultúrából táplálkozó gyökereket.„Elmondták a barátaink, hogy van egy csarnok – írja Tódor Csaba lelkész -, ott fogunk mellette ebédelni, ahová a 19.században híres szónokokat hívtak meg. Erről nevezetes ez a terem. Ide beengedtek egy híres magyar fickót is annak idején. Ez az ember (akinek Pat, a másik vendéglátónk nem tudta megmondani a nevét) beszélt aztán a kongresszusi épület lépcsőjén is. Fáin beszédet mondott. Kérte az amerikaiakat, hogy segítsék a magyarokat. Hát igen, ez Kossuth atyánk párhuzamos élete…” Tovább

Unitáriusok testvérlátogatóban (4.)

Itt mintegy 700 fizető tagja van az egyházközségnek. Egy nagyon izgalmas feladat megtudni, hogy mit akar a gyülekezet. A papnak van egy hat személyes bizottsága, akik állandó kapcsolatban állnak az emberekkel. Folyamatosan tájékoztatják a lelkészt és a keblitanácsot, hogy mi van a gyülekezetben. Különben most is a második köre a megbeszélésnek arról szólt, hogy kiket kell meglátogatni, kinek van szüksége lelkipásztori gondozásra? Nos, ez a hat személy csak egy évig van megbízva, hogy ne legyen túl sok hatalma és befolyása. Tovább

Khászi unitáriusok körében

DSC_0001

Nemcsak a globális Európa, hanem a 21. század eleje úgy néz ki nagyszerű lehetőség- minden jogosan vitatható árnyoldalával együtt- hogy a világ különböző pontjait találkozási pontokká rendezzük be. Egy ilyen lehetőségre látogattunk el Észak-Kelet Indiába, a khaszi unitáriusokhoz, hogy kölcsönösen megismerjük egyházi életünk sajátosságait – írja beszámolójában Tódor Csaba lelkész. “Khászi unitáriusok körében” olvasásának folytatása

Dilemma és paradoxon – éhgyomorra

Sunrise-Over-The-City,-Shillong

Feltételezhető, hogy az Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsának (ICUU) lelkészi-teológiai kongresszusán részt vevő lelkészek számára a hajnali órák a leginkább alkalmasak a csendes meditálásra és a napi felkészülésre. “Dilemma és paradoxon – éhgyomorra” olvasásának folytatása

A vezetőképzésről, Teréz anya emlékéről

A konferencia helyszíne
A shillongi szálláshely

Legutóbb még különböző egzotikus helyszínekről szóló beszámolót olvashattunk Tódor Csabától, amelynek végén jelezte, hogy a következő naptól elkezdődik a konferencia érdemi része. Immár másfajta megközelítéssel, lelkészi szemmel figyeli az ottani unitáriusokat.  “A vezetőképzésről, Teréz anya emlékéről” olvasásának folytatása

Elefántolás, erdélyi tea és a pillanat, amikor kinyújtja értünk kezét a Föld

Az Amber-erőd
Az Amber-erőd

Ezek a napok úgy alakultak, ahogy a résztvevők, illetve az őket kísérő ügynökség képviselői tervezték. Szombat reggel sor került az “elefántolásra”, majd – vasárnap és hétfőn – rengeteg érdekes látnivalóval folytatódott a program. Ez még a konferencia előtti időszak most, amelyet utazással tölthettek a küldöttség tagjai. “Elefántolás, erdélyi tea és a pillanat, amikor kinyújtja értünk kezét a Föld” olvasásának folytatása

Árakról, majmokról, az élet négy szakaszáról

A majmok szent állatoknak számítanak hosszú generációk óta
A majmok szent állatoknak számítanak hosszú generációk óta

A négytagú erdélyi unitárius küldöttség útja Dzsaipurban folytatódott, Rádzsasztán fővárosával és annak környékével ismerkedtek. A lelkészek akkor is papok, amikor turisták, talán még másoknál is figyelmesebben szemlélik a teljesen idegen kultúrát, s az ottaniak Isten-keresését. A megtapasztalt valóság lényegesen különbözik az olvasmányélmények révén ismert Indiától. “Árakról, majmokról, az élet négy szakaszáról” olvasásának folytatása

A vidéki India és néhány alapfogalom

india_utca

Amint azt korábban írtuk, Tódor Csaba homoródszenpáli unitárius lelkész naplójegyzetei és fotói segítségével követjük a négytagú erdélyi küldöttség útját, amely az Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa (ICUU) által szervezett konferencia végett tartózkodik Indiában. “A vidéki India és néhány alapfogalom” olvasásának folytatása

Tehenek, emezek és amazok – és India

munchen_repter

Amint azt korábban jeleztük, négytagú erdélyi küldöttség utazott Indiába az Unitáriusok  és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa (ICUU) által szervezett konferenciára. A résztvevők közül Tódor Csaba homoródszenpáli lelkész vállalta, hogy megosztja velünk friss élményeit. “Tehenek, emezek és amazok – és India” olvasásának folytatása