KÜLDJÖN EGY FÉNYKÉPET – MESÉLJEN EL EGY TÖRTÉNETET

Száz évvel ezelőtt jött létre a trianoni döntés, zárult le az első világháború, az a romlássorozat, amely szétfeszegette azt az államformát, amelyben Magyarország oly hosszú időn át élt és működött, s gyakorlatilag felszámolta az ezeréves határokat; a terület kétharmada elveszett, a magyar ajkú lakosság egyharmada pedig a határokon kívülre szorult a háborút lezáró szerződések nyomán. Ezt a traumát a nemzet azóta sem heverte ki. Következett aztán a második világháború, a totalitárius rendszer és az újabb demokrácia. amelyben ma élünk. “KÜLDJÖN EGY FÉNYKÉPET – MESÉLJEN EL EGY TÖRTÉNETET” olvasásának folytatása

(N)ők is hősök – I. világháborús kiállítás Kézdivásárhelyen

Az első világháború volt az első modern háború. Abban az értelemben is, hogy nem csupán a hadseregeknek kellett megküzdeni egymással, hanem a hadviselő felek igyekeztek az egész társadalmukat mozgósítani a győzelem érdekében. Ezért a háború Magyarország számára sem csak a hadköteles korú férfiak részvételével zajlott, hanem részt vett benne az akkori országban élt mintegy 11 millió nő is. A sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja szervezésében nyílik kiállítás a fenti címmel 2017. október 12-én 18.00 órakor a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház Galériájában… Tovább

Az 1916-os román betörés 100. évfordulóján

Inkább az idősebb korosztály érdeklődését keltette fel a szerda késő délután megszervezett előadás. A Székelyföld folyóirat augusztusi lapszámát a szerkesztők a száz évvel ezelőtt történt eseményeknek, az 1916-os „román betörésnek” szentelték. A történészek is erről az időszakról beszéltek a székelyudvarhelyi Szent István teremben. “Az 1916-os román betörés 100. évfordulóján” olvasásának folytatása

A Székelyföld augusztusi számának bemutatója

A 82-es gyalogezred egyik alakulata az Ojtozi-szorosnál vívott csaták idején (Simó Márton tulajdona)
A 82-esek egyik harcoló századának szakasza az Ojtozi-szorosnál vívott csaták idején. Az egyetlen ismert személy, az atyhai illetőségű Györfi Jakab (álló sorban jobbról a hatodik) elesett a harcokban (Az eredeti Simó Márton tulajdona)

Száz évvel ezelőtt, 1916. augusztus 27-én, tíz nappal az antanttal kötött titkos szerződés aláírása után, a hadüzenet kiadásával egyazon időben támadta meg Románia az Osztrák-Magyar Monarchiát. Erdély védtelenül állt az offenzíva előtt, hiszen nem állomásozott megfelelő haderő a környéken, s a logisztikai háttér sem volt meg arra, hogy gyors-reagálású csapatokat küldjenek a helyszínre. Ezt a vérzivataros időszakot dolgozták fel a Székelyföld című folyóirat munkatársai, egy egész lapszámot szentelve az egy évszázaddal ezelőtti eseményeknek. “A Székelyföld augusztusi számának bemutatója” olvasásának folytatása

Világháborús történetet üzenő levelek

Az I. Világháborút túlélt homoródalmási születésű huszárőrnagy Gotthárd János személyes történetét rekonstruálta ifj. Simó Márton, a Tamási Áron Gimnázium tizedikes diákja, s mintegy két év kutatási eredményeit osztotta meg az érdeklődőkkel szerda este a Fészek Pubban. Korabeli fegyvereket, illetve magukat a leveleket is meg lehetett nézni a helyszínen, egyéb relikviák mellett. “Világháborús történetet üzenő levelek” olvasásának folytatása