UNITÁRIUS KALAUZ – Az unitárius föld leírása

Ez a kétkötetes, hatszáz oldalnál valamivel terjedelmesebb munka az egyetlen erdélyi alapítású felekezet nyolc történelmi egyházkörét pásztázza végig (Aranyos-Torda, Háromszék, Felső-Fehér, Küküllő, Kolozs-Doboka, Maros, Székelykeresztúr és Székelyudvarhely), amely összesen 138 gyülekezetet tartalmaz. Néhai Kelemen Imre (1903-1991) műve bő ötven évvel ezelőtt keletkezett, de akkor szóba sem jöhetett a megjelentetése. “UNITÁRIUS KALAUZ – Az unitárius föld leírása” olvasásának folytatása

Új lelkész Székelyudvarhely-Belváros unitárius gyülekezetében

Simó Sándort, a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör esperesét Bálint-Benczédi Ferenc püspök szeptember elsejétől érvényes hatállyal nevezte ki a gyülekezet élére, ám ezidáig nem volt ünnepi alkalom, amikor a beiktatást meg lehetett volna tartani. A rendkívüli istentiszteletre november 27-én, vasárnap délután 3 órától kezdődően került sor. “Új lelkész Székelyudvarhely-Belváros unitárius gyülekezetében” olvasásának folytatása

„Mit keresitek az élőt a holtak között?”

A Lukács evangéliumából vett idézetre építette ifj. Bardócz-Tódor Andás VI. éves teológiai hallgató a Húsvét másodnapján tartott istentiszteleten elhangzott prédikációját: „Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, hanem feltámadt!” (Lk. 24, 5-6.). A szónok arra is gondolhatott, hogy szentegyházi legátusként, tulajdonképpen vendéglelkészként szolgál a most filiaként működő gyülekezetben, Székelyudvarhely-Belvárosban, hiszen innen a kibúcsúzott lelkész, Kedei Mózes több évtizedes munkásságát követően üres a lelkészi állás, és biztatnia kell a jelenlevőket. “„Mit keresitek az élőt a holtak között?”” olvasásának folytatása

Teológia vagy kultúra?

David_Ferenc_ko

Idén június 9-16. között Indiában (Shillong, Meglayhaya állam) tartják az amerikai székhelyű Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsának (International Council of Unitarians and Universalists – ICUU) soros lelkészi-teológiai kongresszusát. “Teológia vagy kultúra?” olvasásának folytatása