KIS ÉS NAGY HAZUGSÁGAINK

Hetek óta kikapcsol és feltölt a kanadai kandi kamera-sorozat (Just for laughs-gags)¹, amelyben a jeles színészek néhány járókelőt beavatva még többet beugratnak, ijesztgetnek, abszurdnál abszurdabb, eredetibbnél eredetibb ötleteiket „élőben” valósítják meg, filmezik, megnevettetve és átverve a jóhiszemű embereket. A néző fogja a hasát és úgy nevet – sokszor saját magán is –, majd sír és felháborodik: lám milyen könnyen „meg lehet vezetni” az embert…

Ebben a hevenyészett dolgozatban egy kicsit szeretnék a hazugság „körmére nézni”. Nagyon pallérozott módszerekkel, kifinomult árnyalatokkal, ártatlan trükkökkel, ravaszul ver át a sátán.

Már a Biblia első lapjain erről olvasunk: Ádám nem direkt tagad, hanem hárít. Az asszony enged a kísértésnek. A sátán meg hazudik: elferdíti az Isten szavát, lekicsinyli a Teremtő mindenhatóságát. Sőt egy csavarral, fondorlatosan úgy állítja be, mintha Isten elvenne az embertől valamit, ami neki kijárna. Mintha az ember meg lenne fosztva a hatalomtól. A sátán elhinti a kétely, a bizalmatlanság magvát, hogy az ember féltékeny legyen Istenre. Hogy elvitassa tőle az igazságot. Mert Istennél az igazság. Az ember is igényli, mint tüdője a levegőt. De a bűn következményeként már elvitatja Istentől az igazságot és uralni akarja azt. „Szabadon”, saját kezébe venni annak eldöntését, mi az igazság.

Az új trendnek megfelelő Ádám és Éva ábrázolás – a Sátán bőrszínéről nem esik szó, bár korunk szemlélete szerint egyre fehérebb lehet – Fotó: Tudomany.hu

Jézus Krisztus a legszenvedélyesebben a hazugság gyakori formája, a fél-igazság ellen tiltakozott. Egyértelműen kimondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet…” (Jn 14,5) „Azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról.” (Jn 18,37) „A sátán az atyátok, aki nem tartott ki az igazságban, mert hazug, és ő a hazugság atyja.” (Jn 8,44) „Beszédetek legyen: az IGEN igen, a NEM nem!”(Mt 5,37)

„Szakítsatok a hazugsággal és szóljon igazat mindenki felebarátjával, hiszen egymásnak tagjai vagytok.” (Ef 4,24-25) – írja Szent Pál.  Jézus megalkuvás nélkül vállalta és kimondta az igazságot, de ugyanakkor fölséges példát adott a gyöngédségre és a tapintatra – olvassuk Szent Jánosnál. (Jn 8, 7-9)

Mi a hazugság?

A nyolcadik parancs tömören tiltja: ne hazudj! Egyházunk még hozzáteszi: Mások becsületében kárt ne tégy! Vagyis légy őszinte! Az őszinteség pedig az igazságnak megfelelő beszéd vagy magatartás. Az igazság, az igazságosság gyökere a szeretet. A szeretet őszinte. Egyértelmű, tiszta igazság. Ezért nem folyamodhat hazugsághoz. Mert a hazugság az igazsággal és a szeretettel ellentétes beszéd, vagy magatartás. Leggyakrabban nyelvünkkel, szánkkal hazudunk, ezért mondhatjuk, hogy a legfélelmetesebb, leggyakoribb bűnünk.

Fotó: Katolikus.ma

Szent Jakab szerint: „Nézd, milyen kicsi a tűz, és milyen nagy erdőt fölgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. A nyelv nyugtalan, gonosz, tele van halálos méreggel. Vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket…”(Jak 3,2 skk.)

A hazugság elsősorban szellemi bűn, és ezért súlyos. Szent Ágoston „hamis, szándékosan félrevezető kijelentésnek” nevezi, hiszen a hazug ember megismerte ugyan az igazságot, szívében hordja, de az ellenkezőjét mondja, hogy másokat becsapjon. Ezt a nézetet vallja Aquinói szent Tamás is. A hazugság tehát az igazság elleni bűn.

A hazugság fajtái

Már szólásmondásaink is elárulják a hazugság lényegét, sőt szemléltetik a bűn súlyát is: eldobta a sulykot; elállt az igazságtól; egy szava sem igaz; füst van az orrában; görbén beszélt s igazat mondott; kihazudja a borjút az anyjából; letagadja a csillagot az égről; olyat hazudott, hogy rászakadt a mennyezet; beszédének eresztékje van; feneket csinált a szájából; megtoldja a ködmönt; hazudik, mint a vízfolyás; bort iszik s vizet prédikál; kenyere a hazugság; egyenes a beszéde, mint a kasza; szája se áll arra, hogy igazat mondjon; tizedeld meg a szavait; mese a habbal; lovon fogadta, de gyalog nem állja. (V.ö. : Magyar szókincstár, Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára, Tinta kiadó, Budapest, 2005.) A magyar nyelv árnyalatai nagyon jól körülírják miben, hogyan nyilvánul meg.

1. Elsősorban szavainkban: hazug beszéd. Amikor letagadunk valamit. Amikor nem mondjuk el a teljes igazságot. Amikor nem akarjuk elismerni, hogy tévedtünk, inkább magyarázkodunk és kibúvót keresünk. Amikor elhallgatunk valamit. Amikor mellébeszélünk. Amikor visszatartjuk az igazságot, amit joguk volna ismerni. Amikor csúsztatunk. De ide tartozik az elkendőzés, az árulkodás, a kertelés, az álhírek terjesztése, a félrevezetés, az összefüggéseiből kiragadott idézet, a ködösítés, a túlzások, kitalációk, a blöff, a rosszhiszemű intrikák, a név nélküli rágalmak, a hamis értesülések felnagyítása és még sorolhatnánk. Sokatmondóak a magyar nyelv szinonimái is: ámít, becsap, gurít, füllent, hasal, kacsa, kamu, csalárd, tettet, bolondozik, ugrat, nagyot mond, stb.

2. A hazugság vagy őszintétlenség megnyilvánulhat nemcsak a kimondott vagy leírt szavakban, hanem képszerkesztésben, a mozgóképek, videók megannyi változatában is, ami könnyen manipulálhatja és félrevezeti az egyént és a közösséget egyaránt. Filmek, reklámok, közösségi oldalakra bevágott hamis üzenetek mind megkérdőjelezhetik és „átalakíthatják” az igazságot, vagy épp lejáratni és valószerűtlenné tenni próbálják. Mindannyian emlékszünk, hogy tavasszal, jóval a járvány terjedése idején a legnagyobb közösségi platform, a Faceebook igazgatója is negédesen lesöpörte az asztalról az álhírek törlésének lehetőségét, mondván, hogy akkor sérülne a „fogyasztók” szólásszabadsághoz való joga… Micsoda nagyvonalúság: már azt hinné az ember, hogy felnőttnek tekintik, s lám…


Mark Zuckerberg – Fotó: Al Drago/Bloomberg/Getty Images

Itt azért érdemes megállni pár szóra… Egyáltalán nem mellékes, hogy mit tesznek velünk és a valósággal az informatikai világcégek. Mivel az általuk létrehozott eszközök segítségével éljük meg a valóságot, egyáltalán nem biztos, hogy az adagolt információk elégségesek-e az élet művi mozija szerkesztéséhez és az üzenet későbbi helyes értelmezéséhez.

Az amerikai szenátus kereskedelmi bizottságának szerdai meghallgatásán [2020. október 28.] a törvényhozók élesen bírálták a Google, a Twitter és a Facebook vezetőit. A szenátorok kérdőre vonták a három informatikai óriásvállalat vezetőit a platformjaikon alkalmazott cenzúra miatt. Sundai Pichai, a Google, Mark Zuckerberg, a Facebook és Jack Dorsey, a Twitter vezetője videokonferencián tájékoztatta a kereskedelmi bizottság tagjait a cégük tevékenységéről, hangsúlyozva, a kommunikációra vonatkozó törvény szerint ők nem vonhatók felelősségre jogi úton harmadik félhez köthető tartalmak publikációja miatt.

Roger Wicker, a szakbizottság republikánus elnöke a szóban forgó törvény mély reformjára szólított fel. A reform a tartalomszolgáltató felelősségét erősítené a tartalmak megjelentetésében és szelektálásában. “Engem az nyugtalanít, hogy ezek a platformok a valóság nagy hatalmú döntőbíráivá váltak” – jegyezte meg.

Leszögezte: amikor a tartalmat moderálják, és ezt a felhasználók nem tudják befolyásolni, akkor az amerikaiak széles tábora kevés információhoz jut a politikai és gazdasági döntéshozatal különböző folyamatairól.

A republikánus szenátorok elsősorban a Twitter vezetőjét ostorozták. Wicker például hangsúlyozta, hogy a mikroblog “rendszeresen cenzúrázza az Egyesült Államok elnökét”. Ted Cruz texasi republikánus szenátor pedig azt a kérdést tette fel Jack Dorseynak, hogy “magukat ki az ördög választotta meg?”. Leszögezte, hogy a Twitter “elnyomja”, azaz cenzúrázza a demokrata párti elnökjelölt, Joe Biden fiáról szóló információkat, amelyek Hunter Biden jövedelmező üzleti ügyeinek korrupciós hátterét és Joe Biden esetleges felelősségét is felvetik.

Mark Zuckerberg, a Facebook elnök-vezérigazgatója készek mutatkozott az érvényben lévő törvény módosítására. Mint fogalmazott: “úgy gondolom, hogy a kongresszusnak napirendre kellene vennie a törvény megvitatását annak érdekében, hogy az az eredeti céljainak megfelelően működhessék”. (MTI)


3. De a hazugság lehet magatartás is, amit legtöbbször képmutatásnak nevezünk. Hazug lehet egy gesztus, a „nonverbális kommunikáció” ezernyi formája, amit azért találtunk ki, hogy leplezzük szégyenünket, jobbik arcunkat mutassuk mások felé, vagy megjátsszuk a jót, hogy becsapjunk, átverjünk másokat, kihasználjuk jóindulatukat, visszaélhessünk bizalmukkal, megnyerhessük kegyeiket. Számtalan módszert alakítottak ki az emberek, hogy álszentségüket elhitessék, hogy erkölcsileg feddhetetlennek tűnjenek, vagy, hogy eladják magukat egy pozícióért, befolyást szerezzenek, náluk erősebbeknél és hatalmasabbaknál. De itt van még a szélhámosság – amikor másnak adja ki magát, mint, ami…–, a kémkedés, a kerítés nem kevésbé tisztességtelen „eljárása” is, ami szintén bizalmatlanságot és megvetést szül. Ezek a „gyakorlatok” úgyszintén hiteltelenítik és „lenullázzák” „elkövetőiket”. Nemcsak olvasmányainkból, de tapasztalatból is tudjuk, hogy a legtöbb, akár gyilkossággal végződő bűntény „forrásánál” a hazugságon alapuló cselszövések húzódnak meg. A legsúlyosabb hazugság talán, amit életvitelünkkel kimutatunk az a bálványimádás – Czakó Gábor szavaival élve a léthazugság –, amikor a mammont, magunkat vagy elért eredményeinket imádjuk, és közben azt mondjuk, mi ugyan hiszünk Istenben, de az magánügy…

Fotó: Ekszerkeramia.hu

4. Az igazmondás kötelessége összefügg a becsülettel. Alapvető erkölcsi kötelességünk egymás emberi méltóságát elismerni, tisztelni, megbecsülni. Ezt teljesen senkitől sem vonhatjuk meg. Ezért alakultak ki évezredek alatt az udvariasság, az etikett koronként változó írott és íratlan szabályai. Tehet azokkal is udvariasak és tisztelettudóak kell lennünk, akikkel nem értünk egyet, vagy épp ellenségüknek tartanak. A becsület azonban nem a legnagyobb érték. Van, amikor el is kell szenvednünk a becsületsértést a nagyobb jó, a közjó, vagy a szeretet miatt. Ám a becsület, mint erény, segíthet küzdeni a közösségben is, hogy a jót megtegyük, és a rosszat kerüljük. A becsület ellen leginkább a rágalmazással, az alaptalan gyanakvással, vádaskodással, a vakmerő ítéletekkel véthetünk. Ezeket a bűnöket is kerülnünk kell. A becsületesség a jellem gyökere. Nem feltételezek másokról rosszat, és a magam tetteit is az igazsághoz igazítom, tehát én is elvárhatom mások megbecsülését.

Fotó: Pexels

5. Az igazságnak köze van a hűséghez is, hiszen a hűséges ember minden körülmények között kitart a jóban és a szeretetben. Ezért a hazugság a hűséget is rombolja. Hűtlenség például a szószegés vagy a titkok kibeszélése. Árt a hitelességnek, tönkreteszi a bizalmat. Itt szokták emlegetni az. ún. kegyes hazugságokat. Nem ártunk nagyon vele, de kitérő választ adunk. Volt idő, amikor ezt még morálteológusok is elfogadható kiskapuként ismerték el, csak az a gond, vele, hogy ez is megtévesztésnek minősül. És, ha a kérdező jól kérdez, lehetetlen kitérő választ adni. Biztos, hogy nem tartozik minden másra, a külvilágra, az illetéktelen kívülállókra, de szavaink, megnyilatkozásaink legyenek mindig egyértelműek, nyíltak, őszinték.

Az igazságnak szintjei is vannak. Olyanok is, amelyek nem tartoznak másokra. De amit elmondunk annak nemcsak a valóságot, hanem az igazságot is fednie kell. Egy szeretetkapcsolatban, egy baráti vagy munkatársi viszonyban mindkét fél érzi, meddig mehet el, meddig kutakodhat, meddig tart az illetékessége. Azon túl már tolakodás, indiszkréció, személyeskedés, bizalmaskodás vagy épp tapintatlanság van, amelyet eréllyel, határozottan és szeretettel vissza lehet és kell utasítani. Ezzel még nem tagadtuk meg, vagy le az igazságot. Hiszen a rá eső részét ismeri. A többi már nem tartozik rá… Isten a szívek vizsgálója. Ő ismer a legjobban. S az elég.

Mindazonáltal a kétértelmű beszéd, az ellenőrizetlen hírek, a pontatlan fogalmazások, a lejáratás szándékával torzított médiamanipulációk tönkretehetik a társadalmi bizalmat, megrendíthetik az egymás iránti szolidaritást. Ezért nagy a felelőssége a tömegkommunikációs eszközök használóinak, az itt dolgozó szakembereknek, újságíróknak, közvélemény formálóknak.

6. Ide tartozik a hazugság egy másik „leágazása”: a besúgás, feljelentés, árulkodás, lehallgatás problémája is. Amikor a közjó érdeke, a közösség életének mentése a cél, nyilván fel kell jelenteni a bankrablót, vagy megakadályozni további elvetemült tetteinek folytatásában. De emlékszünk még a régi szekus (állambiztonsági), megfigyelő rendszerek lehallgatásaira, besúgóira is, akik abból éltek, hogy másokat megfigyeltek és feljelentettek. Tehát ugyanígy egy mobiltelefonnal való lehallgatás vagy felvételkészítés, ha nem a szolgálatunkhoz, munkavégzésünkhöz kötődik, szintén a nyolcadik parancs hatálya alá esik. Nemcsak törvénytelen, de erkölcstelen is. A magánélethez való jogot szoktuk emlegetni, de ehhez másnak is joga van, nemcsak nekünk…

Fotó: Grupul.ro

Számunkra Jézus Krisztusban Isten megvilágítja az igazság útját. Ehhez szabjuk szavainkat és tetteinket. Éljünk az igazságban. Legyünk áttetszőek, hogy átjárhasson kegyelme. Akkor a kimondott szavain hitelesek lesznek, mert az Isten-szeretet lesz az aranyfedezetük. Ez sokkal egyértelműbb, biztosabb és járhatóbb út, mint a hazugságban bujkáló, hazugságnüanszokkal beárnyékolt tévútjaink. Fogjuk vissza fölösleges kíváncsiságunkat, járjunk utána az igazságnak, és mint ahogy az a média képviselőinek etikai kódexében is aranybetűkkel szerepel, tartsuk ehhez magunkat: „Ne hazudj!”

Címkép: Hodigitria.wordpress.com

Sebestyén Péter


Források

1. Katolikus erkölcstan. Tankönyv a katolikus középiskolások számára. Gyulafehérvár, 1994
2. A keresztény szellemiség lexikona. Budapest, Szent István Társulat, 1993
3. Nemes György-Nemes Rita-Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan. Budapest, Szent István Társulat, 2016
4. Tartsd meg a parancsokat. Hittankönyv az általános iskola 6. osztálya részére. Gyulafehérvár, 2006.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.