CHARTA XXI. – TORDATÚR – KiMitTud (113.)

Falu a mai Romániában, Kolozs megyében, községközpont. 1911-ig Túr. Románul Tureni. Kolozsvártól 15 km-re délkeletre, Tordától 9 km-re északnyugatra, az A3-as autópálya mellett fekszik. 1876 és 1919 között Torda-Aranyos vármegyéhez tartozott.

Első írásos említése 1276-ból való Thur formában. A határában feküdt a később elpusztult Tadek (először 1270), Tonkháza (1356), Setétberek (1366), Hunyad (1424) és Baromlak (1444) falu. Az önálló Erdélyi Fejedelemség korában jelentős kisnemesi közösség lakta.

Három falurésze: a délkeleti, a hasadék menti domboldalakon elterülő Doszuj, az Országútja vagy Felszeg és keleten a Szityija vagy Alszeg. A Túri-hasadék sziklaszurdokának északi bejáratánál 1952 és 1994 között mészkőbánya üzemelt.

Fotó: Egyszeruek.blogspot.com

1850-ben 1016 lakosból 488 volt román, 462 magyar és 55 cigány nemzetiségű; 533 görögkatolikus, 202 református, 174 unitárius és 98 római katolikus vallású. 1900-ban 1134-en lakták. 2002-ben 1027 lakosából 530 volt román és 497 magyar anyanyelvű. 2011-ben 929 lakosából 459 volt magyar, 437 román anyanyelvű. Napjainkban 929 lakosa van (2018).

Református templom – Fotó: Wikipédia

Református temploma 1727-ben épült, az 1970-es években Debreczeni László vezetésével újították fel. Az unitárius templomot 1831-ben, tornyát 1906-ban építették. Korábban középkori plébániatemplomát is az unitáriusok birtokolták.

Római katolikus templom – Fotó: Léstyán Ferenc

Római katolikus temploma 1842-ben épült és legutóbb a 2000-es években újították. Itt őrizték Erdély legrégibb Madonna-szobrát, amely a 14. században készült.A kilencvenes évek végén a tordatúriak körében elégedetlenkedést keltett, hogy a templom ékességét és legnagyobb kincsét, a gótikus „Tordatúri Madonnát” Gyulafehérvárra vitték, s ott a székesegyházban helyezték el.

“Madonna” – még az eredeti helyén (1970 k.) – Fotó: Léstyán Ferenc

A szobor nagy valószínűség szerint a csíksomlyói kegyszobornál is régibb, és művészi szempontból sem marad el mögötte. Kétségtelen azonban, hogy műkincsvédelmi és biztonsági szempontból jobb helyen van most, mint eredeti helyén. A 20. század elején Tordatúr – éppen a Madonna-szobornak köszönhetően – ismert búcsújáró hely volt.

Unitárius templom – Fotó: Unitarius.org

Itt született 1869. december 6-án Józan Miklós unitárius püspök, költő, műfordító; 1889. december 31-én Finta Gerő költő, műfordító; 1893. június 4-én Kovács Gyula altábornagy, a 2. magyar hadsereg vezérkari főnöke.


Józan Miklós unitárius püspök, egyházi író. Kolozsvárott végezte a teológiát, utána Oxfordban bölcsészetet és filológiát hallgatott. 1896-ban Torockón, 1899-ben Budapesten unitárius lelkész. 1920-ban püspöki vikáriussá választották. 1922-ben megalapította és hosszú időn át szerkesztette az Unitárius Értesítőt. Az erdélyi unitárius egyházak közügyi igazgatója volt. 1927-ben a felsőház tagja lett. 1941–46-ban unitárius püspök Kolozsvár székhellyel. Írt költeményeket, foglalkozott zeneszerzéssel és műfordítással is.


Kovács Gyula altábornagy. Mérnökhallgató a budapesti József Műegyetemen, majd a Ludovika Akadémián hadnaggyá avatták (1915). Részt vett az I. világháborúban. Belépett a nemzeti hadseregbe (1919), elvégezte a Hadiakadémiát (1926), a II. világháború kitörésekor vezérkari ezredes volt. A 2. magyar hadsereg vezérkari főnöke, vezérőrnagy (1942), a Hadiakadémia parancsnoka, altábornagy (1944), a fővezérség meghatalmazott tábornoka a német főparancsnokságon. A II. világháború után az ausztriai Wöcklaburgban autószerelő. Kivándorolt az USA-ba (1952), Clevelandban telepedett le, ahol fizikai munkás s a Magyar Felszabadító Bizottság ügyvezető alelnöke volt.


Kovács Gyula (balról a harmadik) a 2. magyar hadsereg vezérkari főnöke (1942)

Finta Gerő a nagyenyedi Bethlen-kollégiumban érettségizett, a budapesti egyetemen jogi és bölcsészeti tanulmányokat folytatott, majd Kolozsvárt tanári oklevelet szerzett. 1915-től a székelyudvarhelyi, 1928-tól a kolozsvári református kollégium tanára, 1941-től a nagyváradi református leánygimnázium igazgatója. 1945-től Magyarországon élt haláláig. Fia, Finta József neves építészmérnök. Tagja volt a Kemény Zsigmond Társaságnak és az Erdélyi Irodalmi Társaságnak. Költeményei, műfordításai, kritikai írásai a Cimbora, Erdélyi Szemle, Vasárnapi Újság hasábjain jelentek meg, a Pásztortűz állandó munkatársa. Kötetei: A fák. Székelyudvarhely, 1923; Pacsirtaszó. Kolozsvár. 1927. Több verse lengyel fordításban is megjelent. Eminescu költészetének jeles tolmácsolója.

Furulya

Nem búgok, mint soksípú or­go­na.
Királyi hang­szer nem le­szek soha.

Mes­ter­he­gedű is alig le­szek.
Ne várja­tok ilyen­nek, em­be­rek!

Kürt sem le­szek, távol­ba­har­sanó.
Fáradt aj­kamról lágyan kél a szó.

De, hogy­ha jártok al­ko­nyos mezőn
És el­me­reng­tek hol­das domb­tetőn

A bol­dog múlton és hogy visszatérjen
Tűnt üdvötök, eped­tek érte mélyen —

Hal­lo­tok oly­kor síró fu­rulyát,
Mely egy­kedvűen ke­ser­gi dalát,

A lel­ke­tek meg­saj­dul, ne­hezül.
Csak árva szív zo­kog így, egyedül!…

Az őszi kertben

Az őszi kert­ben
Mu­lat­ni jó.
Csörög a ked­vem,
Mint a dió.

Az őszi kert­ben
Alma, dió,
Zse­bem megtömni
Velük mi jó.

Ve­rem a diót.
Megcsörge­tem.
Zse­bem teli van
S teli a szi­vem.

A régi gyer­mek
Va­gyok megint,
Szed­ve kertünk­nek
Gyümölcse­it.

Fenn a fa­tetőn
Szól a ba­tul:
Ki­nek kezébe
Es­sem ra­bul?…

Egy fától a máshoz
Si­e­tek.
Gye­rek va­gyok én,
Bol­dog gye­rek!…

A Tordatúri-hasadéknál – Fotó: Sebestyén Péter gyűjteményéből

Címkép: Tordatúr – Facebook/ Tordatúri Református Egyházközség

Tordatúr a második bécsi döntéskor Dél-Erdélyben, román fennhatóság alatt maradt. A románok kiugrását követően (1944 szeptember-októberében) a környék hadszíntérré változott

Román hősi emlékmű – Wikipédia

Charta XXI./ Simó Márton – Wikipédia, Lovagkiraly.org, Arcanum.hu, Erdelystat.ro

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.