BÖZÖD – A falu jeles szülöttére emlékeztek

A Magyar Nyelv Napján Bözödi Györgyre emlékeztek 2018. november 13-án, kedden, a Magyar Nyelv Napján a szerző szülőfalujában. A programot a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szervezte, a székelyudvarhelyi Kós Károly Szakközépiskola diákjai, Szécsi Szerénke és Fazakas Zoltán tanárok, valamint a művelődési központ munkatársai bözödi iskolásokkal és falubeliekkel együtt vettek részt az eseményen.

A novemberi reggel rideg hangulatát a délelőtt folyamán kibontakozó napfény enyhítette, mire a székelyudvarhelyiek megérkeztek Bözödre. A faluközpontban a szokásos sürgést-forgást látni reggeliben, az üzletbe tartók vagy éppen hazatérők megállnak szót váltani egymással, a kocsma teraszán férfiak kávéznak. Egy-egy személyautó veri fel a port, üres szekerekkel indulnak munkavégzésre. Senki nem siet, legalábbis nem annyira, hogy közömbösen haladnának el egymás mellett az utcán. Ebben a faluban az idegennek is előre köszönnek, legyen az fiatal vagy idős, ha nem igyekszik az üdvözlésben őket megelőzni.

1iskola
Az író nevét viselő általános iskola

Az autóbusz a központban, az üzlet előtt áll meg. Egymáshoz közel a bolt, kocsma, kultúrotthon, a közbirtokosság székhelye, az iskola és az unitáriusok temploma. A vendégek az író, költő, történész, szerkesztő, népköltészeti gyűjtő nevét viselő iskolába látogatnak először, ahol Fülöp Tünde Erzsébet tanítónő fogad. A hatvanas években felhúzott épület akkor megfelelő méretűnek számított, mára már kissé megkopott, tizenéve volt nagyobb javítás itt, amikor padló- és falicsempét raktak a folyosóra és az udvaron új illemhelyeket készítettek. Az ide belépőt már nem a régi iskolatábla igazítja el, amit korábbról ismertünk, ugyanis a tanintézetet időközben az erdőszentgyörgyi nagyobb iskolához csatolták, a település közigazgatásilag nem önálló, ma ez áll a névtáblán: Szent György Technológiai Líceum, és csak alatta: Bözödi György Általános Iskola.

2bozodi emleke.JPG

A tanítónő után a tantestület többi tagja is üdvözlésünkre jön. A folyosón az író emlékezetét őrző összeállítás üveg alatt: felvételek az idős íróról, szülőházáról, egykori könyvtáráról, illetve versidézetek és megjelent munkáinak címoldalai.  Tovább a bözödi rovarvilágról készített szemléltető eszköz, messziről felismerni a futrinkát és a kardos lepkét.

bozodi_gyorgy
Bözödi György

Fülöp Tünde tanítónő ismerteti az iskola rövid történetét. Azt szűrjük le, dicsőbb a múltja, mint a jelen, ugyanis most összevont elemi osztályokkal működik, sőt a felső tagozatos osztályokat is összevonták. Hatodik osztályuk nincsen, ugyanis amikor az előkészítő osztályt bevezették az oktatásba, egy induló első osztály emiatt kimaradt. A mostani ötödikeseket pedig Erdőszentgyörgyre vitték a szülők. Azt is itt tudjuk meg, hogy a település legismertebb szülöttjének, Bözödi Györgynek a nevét 1998-ban vette fel az intézmény.

Jó nagy udvaron játszhat az apadó létszámú gyermeksereg. Az iskolatörténeti ismertető az udvaron folytatódik, a délelőtti napfény melegét jól érezzük már. Az udvarhelyi diákok a hintát is kipróbálják, mielőtt indulnánk tovább. Velünk tartanak a bözödi iskolások is.

3musor.JPG

A központ egykori, nagy üres terét ma kisebb park foglalja el, stílusos, a szemnek tetsző látvány, ezen kell áthaladni a kultúrotthonhoz. Kivágták ugyan már régebb a hatalmas szomorúfűzfát, ami a központ képét egykor meghatározta: lehajló ágaiba kapaszkodva hintáztak a gyermekek, a suhancok.  A kultúrotthont nemrég újították fel, előterében helyi eseményeket ábrázoló képeket látunk. A novemberi, általában sápadtabb fényben ma több az erő, mint ebben az évszakban szokott lenni. A megemlékező ünnepséget előkészítő helyi partnerek gondoskodtak arról is, hogy idejében kifűtsék a termet, és be is rendezzék: a színpad felőli részen telepedünk le, a padokra. A másik oldalon terített asztalok harapnivalóval, üdítővel, ám külön asztal illeti meg a bözödi szalmafonók munkáinak kis kiállítását, amiből vásárolni is lehet.

bozodi-haz
Bözödi György szülőháza – mintegy tíz évvel ezelőtt újították fel

A megemlékezésen az első szó a bözödieké, a tanítónő beszédét követően a felső tagozatosok ismertetik a szerző életét és munkásságát röviden, majd verseiből adnak elő. A magyar irodalom szakos tanárnő, Fülöp Noémi készítette elő ezt a szülőfalu részéről.
A székelyudvarhelyi Kós Károly Szakközépiskola diákjai ugyancsak verseket adnak elő, jórészt a szülőfalujáról szóló költemények hangzanak el. A Nap és árnyék című, a Kriterion Könyvkiadónál 1979-ben megjelentetett kötetből ismerhetjük ezeket. Még a bözödi óvodások is szinte moccanatlanul követik, mind a tízen, mellettük áll a fiatal óvónő, Szelkuzán Emőke.

moricz1
Móricz Zsigmond bözödi szalmakalappal – 1941 júniusában a híres író több napot töltött a településen, ekkor több erdélyi és székelyföldi helyszínt felkeresett, utazásán Bözödi György kísérte

A műsort egy kis összegzővel fejezzük be, majd bözödiek és nem bözödiek sorra kóstolják a kalácsot, süteményeket. Óránk szerint éppen tizenegy órás hosszú-szüneten lennének. A fiatalok kigyűlnek a kultúrotthon elé, és amint megfürdettük lelkünket a szikárabb lírájú szerzőre való emlékezésben, úgy fogadjuk magunkba a tiszta égi fényt.

Közben a résztvevők egyike a felnőtteket közeli házához invitálja, akkor derül ki, még a faluban élők se mind tudnak arról, hogy a közelben egy kis gyűjtemény létezik.

Szakál Mózes szép portáján régi munkaeszközök, nagy- vagy dédszülők korából átmentett használati tárgyak sorakoznak a polcokon, falra függesztve. A gazda elmondja: ezt ő még csak kezdetnek tekinti. Az épület egyik kisebb szobáját festett bútorral rendezte be, és amikor a kis társaság arról érdeklődik, ki és milyen mintákkal készítette, elmondja: ismeretei szerint fehéregyházi mintakincsről van szó. Üveg- és agyagedények, a kendermegmunkálás, a szövés eszközei, tekerőlevelek, motollák, fonókerék, de a szalmakalaptól a szenes vasalóig, festett bútorig sok minden összegyűlt már.

szekely_banja.jpg

Következett a szerző szülőházának meglátogatása. Bözödi György író, szociográfus és történész 105 évvel ezelőtt, 1913. március 9-én született Bözödön. Családneve Jakab, szülőfaluja nevét később vette fel. Középiskolába a kolozsvári Unitárius Kollégiumba járt. Két év kolozsvári teológiai tanulmány után jogot és bölcsészetet tanult. Újságíró az Ellenzéknél és a Keleti Újságnál, felelős szerkesztője volt a marosvásárhelyi Székely Szónak, később a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselője, majd az 1848-49-es Történelmi Ereklye Múzeum őre. Aztán egy ideig könyvelőként kereste kenyerét. 1939-ben Baumgarten-díjat kapott. Írásait több lap közölte (pl. Pásztortűz, Erdélyi Helikon, Korunk). 1957-től nyugdíjazásáig (1975) akadémiai kutatóként dolgozott. Verset, novellát a harmincas évektől közölt. A népélet realista ábrázolásával hívta fel magára a figyelmet. Munkái közül talán legismertebb a Székely bánja (1938) szociográfiai írás. A bözödi Bágyi János meséinek gyűjtésével és közlésével (A tréfás farkas, 1942, Az eszös gyermök, 1958, illetve A Nap s a Hold keresése – Bözödi népmesék, 1993) a néprajzi szakirodalom is számon tartja. Román népmeséket és kortárs szerzőket fordított magyarra. Szépírói munkássága mellett történelmi tárgyú közlései ismertek. Jelentős falukutató anyaggyűjtése. Hatalmas mennyiségű jegyzetanyaga maradt feldolgozatlanul. 1989. november 25-én hunyt el Budakeszin, szülőfaluja temetőjében nyugszik.
Más szépirodalmi munkái: Romlás (regény), Nyugtalan pásztorok (regény), Székelyek, Rebi néni feltámadása (novellák), Eladó temető, Hazafelé (elbeszélések), Nap és árnyék (versek), Halottvilágítás (novellák, 1990 után).

8sirnal
Bözödi György sírjánál

A kékre meszelt szülőház előtt gémeskút áll, nemrég kicserélt vedréről látszik, hogy használják. Az épület a központhoz egészen közel van, pár háznyira, a faluba bevezető főúttal párhuzamos külső utca elején. (Ugyanis a főúttal párhuzamos a völgy alji, a patak melletti hosszú utca, a Szénarét nevű is.) Háttérben a református templom karcsú tornya látszik. Kis gyalogkapujának alsó felében berakásokat látunk, vízszintes deszkákból, a felső fele pedig napsugaras (a felkelő nap sugarait jelképező vékony lécdarabokból összeállítva), a zábékon a most leginkább Sóvidékre jellemző vésett és színezett virágmintákkal: alsó kiindulása forgórózsa, a száron virág és levél, a két szál felül egymás felé hajlik. A kerítés is nemrég felújítva, a ház mögötti, dombra rúgó telek külső felében kórérakások (kalangyába rakott kévék). A tanítónő tart ismertetőt a ház előtt. Mint elmondta, a szerző egykori lakóházát később, kifele megtoldták, ez a tény az épület töréséből is látszik. Nincsenek már rég meg a ház előtti birsek és körtefák, talán egyszer majd, a régiek emlékére, valaki újakat ültet erre a helyre.

Besereglünk az épületbe, szinte egyszerre, alig férünk. A házhoz toldott új rész bejáratán át lépünk a Jakab család egykori lakóházába. Bár az irodalmi munkákat közlő szerző szülőfaluja iránti szeretete és tisztelete jeleként felvette a Bözödi nevet, a szülőfaluban ma is csak Jakab úrként emlegetik, akár évtizedekkel korábban, amikor haza-hazajárt, hosszabb időszakokat is töltött a faluban. Ennek a külső résznek van egy folyosórésze, meg egy nagyobb terem, amit az egyház meg a faluközösség is használ (közösségi teremnek nevezik), a falakon Zsemberovszky Márta, a bözödi hangulatok és közösség miatt idetelepedett szervező felvételeivel. Ő volt első segítőnk, amikor felvetettük az ötletet, hogy e napon Bözödire emlékezzünk, és a kultúrotthonban is az ő képeit láttuk. Belül egy kisebb szobácska. Korszerű berendezés, nyári alkotótáborok eszközei összedobozolva.

A régi ház első, út felőli nagyszobájában látjuk a régi berendezési darabok legtöbbjét. A deszkapadlós, rongyszőnyeges szobában sifonér (fiókos szekrény), asztal, nagyágy, újabb darab egy fotel és üres könyvespolc. Délkeleti és délnyugati ablakain át bő fény jut be, a könyvespolcról sejthető, hogy itt dolgozott, írt a tulajdonos. A mellette lévő, kisebb szobában két szép szekrény, két egyforma ágy, rajtuk csipkés lepedő, zöld háziszőttes ágyterítő, mindkettőn piros mértani mintás díszpárna és két-két kisebb csipke. A ház nagyjából észak–dél fekvésű, déli–délkeleti napfény játszik az ágy bütjén. Ebből a szobából volt a régi kijárat. Az üveges ajtó megmaradt, de nem használatos, alatta is besüt a nap, akárcsak a mellette lévő két kisebb, függönyözött ablakon. Az eredeti ház leghátsó szobája ennél nagyobb, de az elsőháznál kisebb. Itt Berei Vilma és Berei Zoltán helyi szalmafonók kiállított munkáját láthatjuk. A korábbi évtizedek jól ismert szalmamunkái: kalapok, lábasalávalók, befont italosüvegek mellett változatos formájú dísztárgyakat láthatunk: gyertya- és tojástartó, adventi koszorú, kis kosár, mértani ábrás falidíszek, szív alakú, magas ékszertartó, még színezett szálakból szőtt címer is.

A ház külső falán két emléktábla látható. Felül egy bronzplakett az író arcképével (1993-as, ünnepi esemény alkalmával, a szerző születésének 80. évében készült), alatta ugyancsak bronz plakett, a következő felirattal: Ebben a házban/ született, élt és dolgozott/ Bözödi György/ 1913–1989/ 80-ik születésnapján írótársai és barátai emlékeznek rá 1993. márc. 7.

Miután mindenki kedvére megbámult mindent, a ház előtt készítettünk közös fényképet. Sűrű sorokban indultunk az utcában, hogy felkeressük Bözödi György sírját. Már addig is, a nap során utánunk néztek a bözödiek, ekkora csapat fiatal nem minden nap fordul meg a vidék kisebb településein.

unitarius_templom.jpg

Közben meglátogatjuk az unitárius templomot. A megemlékezés előkészítésekor Fazakas Lajos Levente unitárius lelkész elmondta: a szerző a házat az unitárius egyháznak hagyta, így az ő gondozásukban van. A lelkész jelezte, hogy külföldi útja miatt nem vehet részt a bözödi eseményen, ám mindenben segítségünkre volt, és arról is gondoskodott, hogy a templomlátogatáskor a vendégeknek az általa összeállított templomtörténetet egyik ügyes konfirmandus tanítványa, Kádár József ismertesse.

7utemplomban.JPG

A tágas templom 1810-ben épült, az utóbbi időszakban teljesen felújították, a hívek adakozásából. A templomban kapott helyet az első és második világháborús hősök nevét megörökítő két márványtábla is. Két karzata közül egyikben az orgonát helyezték el. Az építés meg a javítások időpontját a mennyezeti felirat örökíti meg.

A templomlátogatás után Bözödi György sírjához indultunk. A főútról letérve végigmegyünk a Szénarét utcán, majd a dombra kapaszkodva jutunk el a végső nyughelyéhez. Útközben megállnak munkájukban az emberek, vagy éppen a kapuba jönnek ki, hogy lássák, kik ezek az idegenek. Mert nem volt nehéz kitalálniuk, mit keresünk itt: Jakab úr sírjához igyekszünk.

A történész, író sírját faragott kopjafa jelzi, rajta a következő felirat: Bözödi Jakab György 1913–1989. Mellette balra a szülők, Jakab Lajos és Berei Judit kissé megkopott sírköve. A sír környéke tiszta, és bözödi kísérőinktől megtudtuk, erre az alkalomra söpörték össze a faleveleket is… A koszorú elhelyezése után még időzünk a bokrok árnyékában, mielőtt visszafele indulnánk.

Bözödről való hazaindulásunk már a déli órákban történt, magunkkal vihettük a csöndes falu emlékképét és a helyiek szíves szavait. A Magyar Nyelv Napi megemlékezésben partnereink voltak: a bözödi unitárius egyház, a Bözödi György Általános Iskola és az erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesület, a rendezvényt anyagilag támogatta a Communitas Alapítvány és az RMDSZ. A bözödiek felcsomagolták még a vendéglátásból maradt süteményt is…

bozodujfalu_emlekhely.jpg

Útközben megálltunk a bözödújfalusi tó partján, az emlékhelynél, hogy megismerkedjünk az áttelepítettek szomorú történetével. Kőrispatakon ifjabb Szőcs Lajos fogadott a Szalmakalap Múzeumban, beszélt a szalmafonásról, megmutatta a régi varrógépen a kalapvarrást és a résztvevőket még jó ötletekkel is feltarisznyálta. Az énlaki eltérőnél, a tetőn megnéztük a környékbeli településeket és mondáikat bemutató emlékparkot, majd a Gagy mentén leereszkedve folytattuk utunkat hazafelé.

A címkép Erdőszentgyörgy városának honlapjáról való

P. Buzogány Árpád

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.