Nem hull szét a kéve Oroszhegyen!

bei_templom

Oroszhegyen és a hozzá tartozó településeken igen sok sikeres programról és megvalósításról hallani. A község lelkiekben, szellemiekben és anyagiakban egyaránt gyarapodik. Ezen a héten a Mária Rádió a szentmiséket az oroszhegyi templomból közvetíti. Lelki közösségben azért imádkoznak az ottaniak, hogy az együvé tartozás, a közös és egymásért végzett munkára való hajlandóság és az istenfélelem erősödjék bennük, hogy áldás legyen hétköznapjaikon és ünnepeiken egyaránt.

Az alábbiakban Bálint Elemér Imre polgármester rövid beszámolót is tartalmazó köszöntőjét közöljük, amely a rádiós közvetítés során, az oroszhegyi templomban hangzott el.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel üdvözlöm a jelenlévő oroszhegyieket, vendégeket és természetesen nagy tisztelettel a Mária Rádió hallgatóit!

Bálint Elemér Imre polgármester (Farkas Antal felvétele)
Bálint Elemér Imre polgármester (Farkas Antal felvétele)

Nagy élmény számunkra, hogy a rádió hullámain beszélhetünk Önöknek községünkről, Oroszhegyről, a tipikus hegyaljai településről, vallási, önkormányzati és társadalmi életünkről, közösségi értékeinkről.
A bemutatkozást talán azzal kezdeném , hogy idézzem Orbán Balázs A Székelyföld leírása című művében közel 15o éve megfogalmazott gondolatait : “Ha az utas Udvarhelyről Parajd felé menő uton haladva reggelenként a tájt borító ködből gyakran egy égből lezengeni tetsző nagy harang zugását hallja, kétkedve tekint szét, hogy hogyan jöhet a magasból e hangok légürt eltöltő harmoniája? csudát vél, égnek a földdel való beszélgetését hiszi, midőn a regg ködét a szellő fuvalma szétlebbenti, meg van fejtve talánya, mert ott fenn több ezer láb magas bércz ormán büszkén fekvő falut, Oroszhegyet pillantja meg, melynek magasan fejérlő tornyából zengnek le e hangok. Ki lehetett az ember, ki oda, e havas viharos tetejére falut mert építeni, ki a sasok lakta regiokba embernek rakott tanyát, fellegekkel szomszédos magasságban? E sok tekintetben érdekes faluba másztatjuk fel kedves olvasónkat. A havasszélen egy magas plateaun fekszik Oroszhegy, oly magasságban, mint kevés faluja Európának. Madártávlatban látszik innen egész Udvarhelyszék és fél Erdély, s gyakran a nap dics-sugárai tündökölnek e falun, midőn lenn az egész vidék ködlepel alatt dereng.”

totalAz azóta eltelt időszakban sok minden megváltozott, voltak igazi békebeli idők, amikor nagy lendülettel fejlődött a település és voltak éhínségek, szárazságok, háborúk, amiből hacsak a múlt század két világháborújában elesett oroszhegyi hősök több mint 15o kőbe vésett nevét nézzük is , a falu derekasan kivette a részét, vérét vesztve szolgált az eljövendő generációk jobb életének reményében. Sok minden történt, de az évszázadok folyamán tudta ez a közösség, hogy a kicsi népek sorsát az állandó egymásra figyelés kényszere , a közösség iránti odaadása határozza meg, ha nem figyelünk karnyújtásnyira lévő társainkra, ha engedünk a külső , romboló hatásokra – lett légyen az történelmi, politikailag instruált háborús körülmény vagy éppen békebeli idegen, globalizációs, gazdasági és társadalmi szétrombolást szolgáló nagy, a közösséget fenyegető világhelyzet – kicsi esélyünk marad a fennmaradásra.

kozosseg Ez a közösség mindig megkapta a megoldást, ahogy hasonló helyzetekben összezárjon és felismerje, hogy az összetartozás tudata, értéke és gyakorlása mindig, minden körülmények között a megmaradást, a jó utat szolgálja. Nem hull szét a kéve. A rendtartó székely falu közösségi életének szabályzóit a mindig változó társadalmi élethelyzetekhez nagyszerűen igazította és adaptálta. Összezárt veszély estén és nyitott a világ felé, ha a fenyegető körülmények csillapodtak, megkereste és megismerte a környező népek életét, kultúráját barátkozott, és épített szerte Európában, Amerikában, hogy az megszerzett anyagi és szellemi javakat visszatérjen közösségéhez az itthoni, helyi fejlődést, közösségépítést szolgálni.

keresztfa No, de térjünk rá konkrétan a falu jelenlegi helyi társadalmi életére. Az önkormányzat és az egyház gyümölcsöző, közös erőfeszítéseire, amellyel mindkét intézmény, kihasználva a helyi önkormányzati, regionális közösséget érintő, és legújabban az elérhető európai lehetőségekkel megfelelően élő együttműködésére. Az önkormányzatunk az Európai Uniós csatlakozást követően a vidékfejlesztési programokon a kilencedik millió eurós beruházási csomagot valósítja meg. Közintézményeket, iskolákat, óvodákat, közösségi létesítményeket, kultúrházakat, hivatalokat volt lehetőségünk építeni, rendbe tenni. Nagy lélegzetvételű munkálatokat végeztünk az infrastrukturális beruházások szinte valamennyi területein: vizet vezettünk falvainkban, csatornahálózatokat építettünk, építünk, útjainkat tettük járhatóvá, köztereinket rendeztük. De talán minden aszfaltnál és hídépítésnél fontosabb az, hogy a közösség civil társadalmával igen szoros kapcsolatokat építettünk ki. Az Oroszhegy Községhez tartozó hét faluban jelenleg 32 törvényileg jegyzett, jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet van, a tulajdonosi társulásoktól a különböző szakmai érdekképviseletek, önkéntes civil szervezeteken keresztül egészen a három egyházkerület intézményéig. Kisebb régiónkban és talán Székelyföldön is példaértékű az Oroszhegyi Polgármesteri Hivatal és Egyháztanács szoros eredményes együttműködése.
És itt, ha az időm engedi két fontos megvalósítást említenék, mintegy tanulságul az összefogás vitathatatlan eredményeire, amelyek alkalmasint lehetnek példaértékűek, esetleg követhető példák mások számra is. Tíz évvel ezelőtt sok utánajárásunk következményeképpen az oroszhegyi egyház a román minisztériumközi bizottság döntéseként, visszaszolgáltatási törvény értelmében megkapta jogos tulajdonát, a volt egyházi iskola épületét.

napkozi Az épületben hosszú évek óta a helyi óvoda intézménye kapott helyet. Az épület elöregedett állapota miatt nagyszabású állagmegóvási és átalakítási munkálatokat igényelt annak érdekében, hogy a benne tevékenykedő intézmény korszerű működése biztosítva lehessen.
És összefogtunk: a polgármesteri hivatal a költségvetéséből kigazdálkodható legmagasabb bérleti díjat szabta meg, öt év alatt mintegy 2oo.000 lej értékben, amihez csatlakozott az egyház a rendelkezésére álló összegekkel, felkarolta a lakosság a kezdeményezést és Egyháztanácsi javaslatra családonként számottevő összegekkel és családonkénti öt nap közösségi munka felvállalásával a megvalósítás segítségére sietett. A helyi és elszármazott vállalkozók hathatós segítségével megszületett az új épület, építészetében hagyományőrző formában, működésében a modern elvárásoknak megfelelő épületegyüttes. Talán Udvarhelyszék vidékén az egyik legszebb és legpraktikusabb intézménye, ami az Óvoda mellett ma már napközi otthonnak is helyet ad. Összefogás a javából, bizonyítva, hogy a közös önkormányzati, egyházi és közösségi együttműködés csodákra képes.
Valamennyi egyházi épület állagmegóvási és nagyjavítási munkálataiban ugyanebben az összefogási egységben sikerült ravatalozót építeni, belső, külső teljes felújítási munkálatokat végezni a templom épületén, üvegfestményeket készíttetni, az orgonánk generáljavítási munkálatait elvégezni, a templomkert térrendezését megoldani és temetőinket rendbe szedni.

uknyedÜknyéden az önkormányzat 2oo.ooo lejes beruházás eredményeképpen kápolnát épített, azzal a szándékkal, hogy az elnéptelenedő tanyavilágban szellemi, lelki fogózkodó pontot biztosítsunk az egyházaink segítségével az itthon maradásért. Az Urusos kút szomszédságában nemrég elvégzett középkori kápolna feltárási ásatási munkálatok befejeztével egy új lehetőség nyílik az évszázados búcsújáróhely megalkotásához, ami a középkori történelmi hely megfelelő rendezése után alkalmat ad Oroszhegy közösségi és egyházi arculatának tökéletesítésére.

A fenti publikációhoz használt fotók, abban az esetben, amikor azt külön nem jelezzük, a község polgármestere portfóliójából származnak, amelyben évtizedek óta dokumentálja a településeken zajló eseményeket
A fenti publikációhoz használt fotók, abban az esetben, amikor azt külön nem jelezzük, a község polgármestere portfóliójából származnak, amelyben évtizedek óta dokumentálja a településeken zajló eseményeket

A munkának nincs vége, és ez így a jó, az együttműködés állandó lehetőséget biztosít a közösségformálásra. Közös célunk olyan közösséget összekovácsolni, amelynek egészséges közös jövőképe van, célunk a falu közösségi arculatának vonzó megformálása, hogy aki hall rólunk, az keressen fel minket, aki már járt itt, kívánkozzék vissza, és aki itt él érezze jól magát ebben a közösségben.
Az elvégzett munkánkban mindenki segítségét köszönjük és továbbra is számítunk az együttgondolkodásra és az együtt dolgozásra, s ha ez megvan: lesz egy egészséges közösségi élet és egy mindig többet ígérő jövőképünk.
D. a J. K.!

www.mariaradio.ro

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.